Kompenzátor pre samopal vzor 58

Späť

Kompenzátor pre samopal vzor 58


WARCOMP 58 je dvojkomorový kompenzátor, určený pre samonabíjacie aj samočinné útočné pušky vzor. 58 a jej modifikácie. Zabezpečuje výrazné zníženie spätného rázu zbrane a zároveň zníženie zdvihu ústia hlavne.

Zbraň sa pri streľbe správa neutrálne. Pri použití redukovaného streliva dokonca mierne tlačí ústie zbrane smerom dolu s negatívnym uhlom.

Vyrobený je z nerezovej ocele o pevnosti cca. 950 MPa s následnou povrchovou úpravou karbonitridáciou. Tým pádom nedochádza k jeho korodovaniu, ktoré je častým problémom kompenzátorov, ktoré sa pre svoju tvarovú zložitosť veľmi ťažko čistia.

Spôsob uchytenia na zbraň je naskrutkovaním na ústie a následným zaistením pomocou dvoch imbusových skrutiek na tele kompenzátoru. Nie je teda potrebné ho prácne upravovať na sústruhu, prípadne podložkovať pri montáži a dopasovávať na poistný kolík trčiaci z nosiča mušky. Tento spôsob umožňuje rovnako rýchlu montáž aj spätnú demontáž. Tá trvá približne 30 sekúnd a stačí na ňu štandardný imbusový kľúč, ktorý je dodávaný v balení spolu s kompenzátorom.

Veľká výhoda kompenzátoru je pri čistení ústia hlavne, ktoré pri dlhodobo namontovaných bežných kompenzátoroch nie je možné úplne vyčistiť, čo následne spôsobuje jeho korodovanie. A to predovšetkým pri použití korozívneho streliva s ortuťovými zápalkami.

Kompenzátor na vzdialenosť do 100m výrazne nezväčšuje rozptyl ani nevytvára jeho stranový posun. Rovnako spätné plyny pri streľbe popri prekážke nespôsobujú odskakovanie ústia zbrane a kompenzátor ani nespôsobuje nadmerné vírenie prachu pri streľbe v ľahu pri štandardnom vertikalnom držaní zbrane.

V prípade potreby nasadiť kompenzátor pod uhlom je časť drážky pre zaisťovací kolík rozšírená a umožňuje nasadiť kompenzátor mierne asymetricky.

Kompenzátor je jedinečný ako účinnosťou, tak spôsobom uchytenia, nakoľko eliminuje problémy pri montáži spôsobované veľkými výrobnými toleranciami vzor 58.

Parametre

Váha 66 g
Dĺžka 41 mm
Výška 21 mm
Šírka 30 mm

Partneri