O nás

Spoločnosť W.A.R. s.r.o. (We Are Reliable) bola založená v roku 2006. Od roku 2008 je držiteľom licencie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu podľa zákona Slovenskej republiky 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti W.A.R . s.r.o. je vlastný vývoj a výroba ochranných balistických prostriedkov.

Písmená názvu W.A.R. vystihujú motto spoločnosti „We Are Reliable“.

Spoločnosť W.A.R. s.r.o. bola založená v roku 2006.Od roku 2008 je držiteľom licencie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu podľa zákona NR SR č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

V dôsledku akvizície v roku 2016 rozšírila svoje krédo o slovo Defender, čím ešte viac podtrhla určenie výrobkov spoločnosti.Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vlastný vývoj a výroba špeciálnych ochranných balistických prostriedkov. Svoje produkty vyvíja v úzkej súčinnosti so silovými zložkami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ako aj silovými zložkami iných štátov.

Spoločnosť W.A.R. Defender je schopná vyrobiť produkty podľa špecifických potrieb zákazníkov (podľa nimi definovanej hrozby). Na výrobu ochranných balistických prostriedkov spoločnosť používa výhradne suroviny od renomovaných svetových výrobcov. V roku 2011 začala výrobu vysoko výkonných keramicko-kompozitných produktov (monolitických ako aj segmentovaných). Rovnako vyrába kompletnú škálu v oblasti tvrdej balistickej ochrany. Tento typ produktov je možné poskytnúť vo forme osobnej balistickej ochrany jednotlivca, ako aj dodatočnej balistickej ochrany vozidiel. V tomto segmente je možné výrobky rozdeliť na dodatočnú exteriérovú alebo interiérovú balistickú ochranu podľa individuálnej špecifikácie.Pri balistickej ochrane jednotlivca sa venuje osobitná pozornosť hrozbám, ktoré predstavuje strelivo so zvýšeným priebojným účinkom. Do tejto skupiny sú zaradené náboje so špecifickými strelami s oceľovým kaleným jadrom, často používané vo vojenských konfliktoch (ako napr. 7,62 B-32 (7.62x54R FMJ/API) , .30 M2AP (7,62x63 FMJ/AP) 5,56x45 NATO alebo taktiež strelou SS109.)

Našou poslednou úspešne zrealizovanou výzvou bolo vyvinúť a vyrobiť nositeľné riešenie proti strelám s wolfrám karbidovým jadrom nábojov .308 Win. (7,62x51 NATO FMJ/WC, AP8, AP492) a im podobným.

V segmente ochrana vozidiel sme vďaka vlastnému výskumu vyvinuli nami zapatentovanú balistickú ochranu proti kalibrom 12,7x99 M2AP FMJ/AP (STANAG 3+) alebo14,5x114 B-32 FMJ/API (STANAG 4)

Produkty spoločnosti W.A.R. Defender sú certifikované v akreditovaných laboratóriách a spĺňajú všetky potrebné bezpečnostné normy (NIJ 0101.06/NIJ 0101.04/VPAM BSW/APR 2006/NATO STANAG 4569) a s nimi spojené prísne kritériá kladené na balistické produkty.

Najvyššie štandardy výroby a predaja dopĺňame o individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Veľký dôraz kladieme na precízny výber vstupných materiálov a na vysokú kvality výroby.

Okrem pôsobenia v segmente balistickej ochrany, spoločnosť W.A.R. Defender zastupuje výhradne pre slovenské ozbrojené zbory produkty nasledovných výrobcov. Tu je naším hlavným obchodným partnerom spoločnosť Heckler & Koch. Tieto zbrane sa vyznačujú precíznosťou, spoľahlivosťou a jasne reprezentujú to najlepšie v danom segmente.

Strelivo v portfóliu W.A.R. Defender zastupuje unikátna munícia značky SwissP Defense AG.

Medzi ďalších významných obchodných partnerov patrí spoločnosť Ulbrichts, produkujúca jedinečné celotitánové naozaj balistické prilby s vysokou ochranou.

Spoločnosť W.A.R. Defender zastupuje tiež spoločnosť Surefire ,ktorého doménou sú svietidlá a taktiež spoločnosť Rheinmetall, sekciu Soldier Electronics, ktorá sa špecializuje na výrobu vysokokvalitných laserových značkovačov, diaľkomerov a mnoho ďalších elektronických doplnkov k zbraniam.

Sme veľmi hrdí, že medzi našich zákazníkov dlhodobo patria špeciálne policajné jednotky krajín strednej Európy, Ministerstvo obrany Slovenskej a Českej republiky , ako aj vojenské špeciálne operačné jednotky (SOF) oboch spomínaných republík.

Partneri